Važeća Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupila je na snagu 27.10.2012., objavljena je u NN 142/2012 od 19.12.2012. s izmjenama i dopunama objavljenim u NN 103/2014 od 27.8.2014., NN 118/2014. od 3.10.2014. i NN 107/2015 od 7.10.2015.

Aktualna tarifa:

Arhiva: 

1993.

1994.

1996.

2004.

2012.

2014.

2015.