1993.

1994.

1996.

2004.

2012.

2014.

2015.

2022.

Izmjene i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 37/22 od 23.3.2022.)