Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Hrvatske odvjetničke komore sastoji se od tri člana,  koji između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Komore i završni račun, a o svom radu podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore i predlaže davanje razrješnice starom Upravnom odboru prigodom izbora novog.