Predsjednik HOK-a

Robert Travaš rođen je 8. lipnja 1963. godine u Puli. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1987. godine kada i postaje odvjetnički vježbenik, a 1989. godine položio je pravosudni ispit. U razdoblju od 1990. do 1993.  godine Robert Travaš bio je savjetnik u Uredu predsjednika RH, pomoćnik predstojnika Ureda predsjednika RH i šef kabineta predsjednika Vlade RH.

U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisuje se 1993. godine, te je osnivač i partner u  Travaš i partneri odvjetničkom društvu d.o.o..

Robert Travaš dugi je niz godina aktivan u tijelima HOK-a: 2007. godine postao je član Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Zagreb, od 2009. do 2012. godine bio je predsjednik Odvjetničkog zbora Zagreb i dopredsjednik HOK-a, a dužnost predsjednika HOK-a obnašao je u dva mandata od 2012. do 2018. godine.

Od 2018. do danas član je Upravnog odbora i Izvršnog odbora HOK-a. osim toga, član je Zakladne uprave Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić, ispitivač na pravosudnim ispitima iz područja građanskog i trgovačkog prava te nacionalni predstavnik  u Međunarodnoj uniji odvjetnika (UIA).

Za predsjednika Hrvatske odvjetničke komore ponovno je izabran na izvanrednoj izbornoj Skupštini održanoj 5. studenoga 2022. godine, a tu će funkciju obnašati do redovite izborne Skupštine Hrvatske odvjetničke komore u srpnju 2024. godine.

 

Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Predsjednik predstavlja i zastupa Komoru.

Saziva sjednice Upravnog odbora i Izvršnog odbora Komore i predsjedava tim tijelima, donosi rješenja o brisanju iz Imenika odvjetnika, upisu i brisanju iz Imenika odvjetničkih vježbenika, preseljenju sjedišta odvjetničkih ureda, obustavi odvjetništva kad je protiv odvjetnika određen pritvor, sukladno odredbama Statuta Hrvatske odvjetničke komore.

Predsjednik također prima svečane prisege novoupisanih odvjetnika, donosi rješenja o imenovanju punomoćnika za pružanje besplatne pravne pomoći te obavlja druge poslove predviđene Statutom ili drugim općim aktom Komore.