Udruga odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori (dalje: Udruga) tijelo je Hrvatske odvjetničke komore (nije udruga u smislu Zakona o udrugama i nije pravna osoba) osnovano na temelju članka 64. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“, br. 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11), a predstavlja obvezatno udruženje svih odvjetničkih vježbenika upisanih u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Komora).

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Koturaška ulica 53, obzirom da ista djeluje pri Komori te se nalazi u njenom sastavu.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u Imenik odvjetničkih vježbenika Komore, a gubi se brisanjem iz istog imenika po prestanku prava na obavljanje odvjetničke vježbe iz razloga utvrđenih Zakonom o odvjetništvu.

Ustrojstvo, organizacija i djelovanje Udruge regulirani su Statutom Komore i Statutom Udruge, a najbitniji ciljevi svakako su stručno osposobljavanje i usavršavanje odvjetničkih vježbenika putem predavanja, seminara, izdavanja stručnih publikacija i sl. te zaštita prava vezanih za obavljanje odvjetničke vježbe.

Svi odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika Komore čine Skupštinu Udruge, koja u svojstvu vrhovnog tijela Udruge raspravlja i odlučuje o svim pitanjima od važnosti za odvjetničke vježbenike te se redovno sastaje od 1. ožujka do 1. lipnja tekuće kalendarske godine.

Na sjednici Skupštine Udruge posebno se biraju Upravni odbor Udruge i Predsjednik Udruge, i to na mandat od godinu dana, pri čemu je Predsjednik Udruge član Upravnog odbora koji je dobio najveći broj glasova na kandidacijskoj listi s koje se biraju članovi tog tijela. Upravni odbor, kao izvršno tijelo Udruge, čini sedam članova te provodi odluke Skupštine, upravlja financijskim poslovanjem Udruge, organizira stručna osposobljavanja i usavršavanja odvjetničkih vježbenika te obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti ostalih tijela, odbora i vijeća Udruge.

Odvjetnički vježbenici sukladno članku 64. Zakona o odvjetništvu sudjeluju u radu tijela Komore, a statutom Komore se utvrđuje broj predstavnika vježbenika u pojedinim tijelima Komore i njihova prava u tim tijelima. Tako je Udruzi dana prilika da na sjednici Skupštine posebno bira članove u komisije Komore, i to u Komisiju za suradnju s odvjetničkim vježbenicima, Komisiju za ispitivanje dostojnosti te Komisiju za međunarodnu suradnju. Uz to, Udruga ima i svoje predstavnike u Vijeću Disciplinskog suda, Vijeću Višeg disciplinskog suda i Vijeću Vrhovnog suda RH.

Udruga svoje djelovanje usmjerava prvenstveno na komunikaciju s Komorom upućivanjem iste u položaj odvjetničkih vježbenika, kao i na ishođenje povoljnih i promotivnih cijena jezičnih tečajeva, ispita i edukacija za koje bi njeni članovi bili zainteresirani. Kao vodeći cilj Udruge stalno se naglašava omogućavanje što kvalitetnijeg obavljanja odvjetničke vježbe i stjecanja raznovrsne odvjetničke prakse i temeljitog znanja kroz razna stručna osposobljavanja i usavršavanja. U cilju dodatnog zbližavanja, upoznavanja članstva i osjećaja pripadnosti Udruzi periodično se organiziraju i druženja za članove.

Udruga iskorištava i mogućnost izbora predstavnika svojih članova po pojedinim odvjetničkim zborovima pa se članovi s područja cijele Republike Hrvatske pozivaju da se slobodno, a u cilju veće povezanosti i tješnje komunikacije, aktiviraju na području zborova kojima pripadaju njihovi principali.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruga pribavlja prvenstveno ubiranjem godišnje članarina od članova, koja iznosi 100 kuna, zbog čega je redovno i uredno ispunjavanje obveza prema Komori nužno u cilju nesmetanog i kvalitetnog obavljanja zadataka Udruge.

Ističe se i kako je jedan od načina na koji Udruga svojim članovima šalje obavijesti o radu, događanjima i pozive na sudjelovanje u događanjima, komunikacija putem e-maila, i to putem adrese koju odvjetnički vježbenici naznače u prijavi za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika, pa se stoga svi odvjetnički vježbenici mole dostaviti Komori točne podatke te je obavijestiti o svim promjenama.

Inače, sve upite, komentare i sugestije članovi Udruge mogu dostaviti vodstvu putem e-maila uov@hok-cba.hr