Planovi i izvješća

Financijska izvješća Hrvatske odvjetničke komore javno su objavljena i dostupna u Registru neprofitnih organizacija.

Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja

  • Sukladno čl. 32. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u prilogu objavljujemo izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019. godinu.Financijski planovi i izvješća nalaze se u prilogu.

Informacije o bespovratnim sredstvima 

Hrvatska odvjetnička komora svojim članovima, bivšim članovima i njihovim obiteljima redovito isplaćuje novčanu pomoć po različitim osnovama.

Jednako tako, Hrvatska odvjetnička komora, sukladno svojoj ulozi, kao i ulozi odvjetništva u modernom društvu, dodjeljuje donacije bolnicama, udrugama studenata i drugim osobama i time podupire ostvarenje širih društveno važnih ciljeva.

Više informacija u prilogu.

Hrvatska odvjetnička komora nije obveznik javne nabave.