Skupština

O Skupštini

Skupština je najviše tijelo Komore, a čine je predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na godišnjim skupštinama zborova, predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji nisu u mirovini i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori.

Skupština može biti redovita i izvanredna. Redovita Skupština Komore održava se svake godine, a saziva je Upravni odbor Komore. Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Komore i u glasilu Komore, a može se objaviti i u dnevnim javnim glasilima.

Skupština, između ostaloga, donosi Statut Komore i Kodeks odvjetničke etike, Poslovnik o radu Skupštine, bira predsjednika Komore, odobrava prihode i rashode Komore, raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se tiču obavljanja odvjetničke službe i položaja odvjetništva, razmatra i zauzima stajališta o izvještajima Upravnog odbora o radu za proteklo razdoblje te daje razrješnicu Upravnom odboru i dr.

Skupština može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Skupština se održava u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore na adresi Koturaška 53/II, Zagreb, a vrijeme održavanja objavljuje se na web stranici Hrvatske odvjetničke komore.

Datum održavanja redovne godišnje Skupštine dostupan je ovdje:

Raspored događanja HOK-a

Skupštini zbog tehničkih ograničenja osim pozvanih osoba odnosno delegata može prisustvovati najviše pet osoba i to uz obveznu prethodnu najavu elektroničkim putem na hok-cba@hok-cba.hr najmanje 2 (dva) dana prije zakazane Skupštine.

U slučaju više najavljenih osoba, prisustvovanje Skupštini omogućit će se prema redu zaprimanja prijava.

Javnost može biti isključena s određenih dijelova sjednice.