Hrvatska odvjetnička komora krovna je organizacija svih odvjetnika i odvjetničkih vježbenika u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska odvjetnička komora ima oko 6 tisuća članova, a njezina glavna zadaća je briga za članove, organiziranje obrazovanja članova, suradnja s pravosudnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu i drugo. Rad HOK-a reguliran je, između ostaloga, Zakonom o odvjetništvu i Statutom HOK-a.

Komoru na volonterskoj osnovi vode odvjetnici koji se biraju na Skupštini na mandat od tri godine.