Savjetovanja s javnošću

Otvorena savjetovanja

1) Savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 20. prosinca 2022. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 20. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore dostave najkasnije do 20. siječnja 2023. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se donošenjem Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore žele postići.

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika HOK

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika HOK

 

2) Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 20. prosinca 2022. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 20. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske dostave najkasnije do 20. siječnja 2023. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Nacrt prijedloga Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se donošenjem Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske žele postići.

Nacrt prijedloga Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH

 

Provedena savjetovanja s javnošću:

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Statuta Hrvatske odvjetničke komore nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stručnom usavršavanju odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o izmjenama Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće o provedenom savjetovanju je u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu

Dokumenti: