Savjetovanja s javnošću

 

Otvorena savjetovanja

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 14. veljače 2022. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 14. veljače 2022. do 16. ožujka 2022. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Prijedlog Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja dostave najkasnije do 16. ožujka 2022. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Prijedlog Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se donošenjem Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja žele postići.

Prijedlog Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja

Provedena savjetovanja s javnošću:

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stručnom usavršavanju odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o izmjenama Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće o provedenom savjetovanju je u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu

Dokumenti: