Savjetovanja s javnošću

Otvorena savjetovanja

Hrvatska odvjetnička komora nema otvorenih savjetovanja s javnošću.

Provedena savjetovanja s javnošću:

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu (lipanj 2024.)

Savjetovanje s javnošću pri donođenju Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stručnom usavršavanju odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o izmjenama Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće o provedenom savjetovanju je u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore nalazi se u prilogu

Dokumenti: