Savjetovanja s javnošću

Otvorena savjetovanja

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore

 Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 10. travnja 2024. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 10. travnja 2024. do 10. svibnja 2024. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore dostave najkasnije do 10. svibnja 2024. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore, s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići.

Nacrt teksta Izmjena i dopune Statuta HOK 8.4.24

Savjetovanje s javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Statuta HOK

Provedena savjetovanja s javnošću:

Savjetovanje s javnošću pri donođenju Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Izmjena Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Pravilnika o stručnom usavršavanju odvjetnika. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o izmjenama Kodeksa odvjetničke etike. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu.

Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće o provedenom savjetovanju je u prilogu.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka RH. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu

Savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o utvrđivanju visine upisnine za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore nalazi se u prilogu

Dokumenti: