Jedinstvena kontaktna točka

Jedinstvena kontaktna točka djeluje temeljem Zakona o uslugama (NN 80/11), kojim je u nacionalno zakonodavstvo prenijeta EU Direktiva o uslugama. To je pravni okvir koji na razini Hrvatske, odnosno Europske unije i cijelog Europskog gospodarskog prostora, uređuje pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga.

Svrha Jedinstvene kontaktne točke je pružiti poduzetnicima informacije o administrativnim uvjetima za obavljanje njihove djelatnosti.

Jedinstvena kontaktna točka pruža poslovne informacije koje se prvenstveno odnose na Hrvatsku. Ukoliko trebate informacije o nekoj drugoj državi članici EU, preporučljivo se obratiti kontaktnoj točki te države članice.

Više o Jedinstvenoj kontaktnoj točki možete saznati na http://psc.hr/.