e-ID iskaznice

1. OPĆA NAPOMENA – VAŽNO

 • svi zahtjevi, podnesci, molbe i dopisi koji se odnose na kID kartice se dostavljaju osobno, vlastoručno potpisani i uz predočenje važeće osobne iskaznice
 • ukoliko se dostavljaju poštanskom pošiljkom potpis odvjetnika mora biti javnobilježnički ovjeren te se mora priložiti preslika važeće osobne iskaznice – dostaviti na adresu Hrvatske odvjetničke komore – Koturaška 53 Zagreb
 • ukoliko se dostavljaju elektronički – moraju biti u pdf formatu te potpisani elektroničkim potpisom putem važeće osobne iskaznice, uz dostavu preslike važeće osobne iskaznice – dostaviti na e-mail adresu hok-cba@hok-cba.hr

2. PRVO IZDAVANJE kID KARTICE

Ukoliko prvi put podnosite zahtjev potrebno je putem e-maila hok-cba@hok-cba.hr zatražiti dostavu zahtjeva za izdavanje kID kartice na Vašu e-mail adresu.

Popunjeni i potpisani zahtjevi se dostavljaju Hrvatskoj odvjetničkoj komori:

 1. osobno – uz predočenje osobne iskaznice
 2. elektronički – u pdf formatu, elektronički potpisani putem važeće osobne iskaznice uz dostavu važeće preslike osobne iskaznice na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr
 3. poštom –  potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, Koturaška 53, RA ured

Prilikom podnošenja zahtjeva moguće je opunomoćiti osobu za preuzimanje kID kartice i aktivacijskih podataka. Punomoć mora biti osobno potpisana u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore prilikom podnošenja zahtjeva, potpisana elektroničkim potpisom putem važeće osobne iskaznice ili potpis na istoj mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te biti dostavljena uz zahtjev.

U punomoći mora biti navedeno ime i prezime, mjesto i adresa prebivališta ili boravišta te OIB opunomoćitelja i opunomoćenika te se u istoj navodi da se opunomoćenik ovlašćuje: „da u moje ime i za moj račun preuzme kID karticu s elektroničkim certifikatima i aktivacijskim podacima te da potpiše dokument o preuzimanju“.

3. PREUZIMANJE kID KARTICA

Izrađene kID kartice mogu se preuzeti:

 1. osobno – uz predočenje osobne iskaznice i njezinu presliku u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, Koturaška 53, Zagreb
 2. osobnim preuzimanjem preporučene poštanske pošiljke
 3. putem opunomoćenika – uz predočenje njegove osobne iskaznice i presliku iste (ukoliko je punomoć dana prilikom podnošenja zahtjeva)
 4. aktivacijski podaci – dostavljaju se na email adresu navednu u zahtjevu, nakon pokretanja postupka aktivacije

4. ZAMJENA kID KARTICE ZBOG PROMJENE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju promjene osobnih podataka potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj kID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove kID kartice i vratiti staru kID karticu
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje kID kartice (prema točki 2. uputa)
 3. zahtjevu se prilaže preslika nove osobne iskaznice ili preslika stare osobne iskaznice i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove osobne iskaznice
 4. na zahtjevu se upisuju novi osobni podaci, u polje broj osobne iskaznice upisuje se registarski broj zaprimljenog zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice s potvrde o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice, a u polje datum važenja se upisuje datum zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice uvećan za 5 godina, sa iste potvrde

Izrađene kID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

5. GREŠKE NA kID KARTICI

Provjera ispravnosti kID kartice može se izvršiti kontaktiranjem Helpdeska AKD-a na broj telefona 0800 0440.

U slučaju utvrđene greške na kartici potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj kID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove kID kartice i vratiti staru kID karticu
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje kID kartice (prema točki 2. uputa)

Izrađene kID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

6. GUBITAK ILI KRAĐA kID KARTICE

U slučaju gubitka ili krađe kID kartice potrebno je:

 1. podnijeti zahtjev kojim se traži opoziv certifikata na postojećoj kID kartici te da se od  Ministarstva pravosuđa i uprave RH zatraži privremeno isključenje iz e-Komunikacije do izrade nove kID kartice
 2. podnijeti zahtjev za izdavanje kID kartice (prema točki 2. uputa)

Izrađene kID kartice preuzimaju se na način opisan pod točkom 3. ovih uputa

7. OTKLJUČAVANJE kID KARTICE

U slučaju zaključavanja kID kartice višestrukim unosom pogrešnog PIN-a, kID karticu možete samostalno otključati putem aplikacije Certilia Client unosom PUK-a koji ste postavili prilikom aktiviranja kID kartice.

Ukoliko ne raspolažete PUK-om potrebno je:

 1. kID karticu donijeti osobno u prostorije Hrvatske odvjetničke komore
 2. kID karticu dostaviti poštom na adresu Hrvatske odvjetničke komore: Zagreb, Koturaška 53 uz zahtjev za otključavanje iste (potpis na zahtjevu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika) i presliku osobne iskaznice

Otključane kID kartice dostavljene poštom vraćaju se odvjetnicima preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom osobnog preuzimanja, dok se zasebnom poštanskom pošiljkom dostavljaju novi aktivacijski podaci

– Odluka o naplati stvarnih troškova za ponovno traženje i izdavanje odvjetničkih i eID iskaznica

Nadležna tijela Hrvatske odvjetničke komore donijela su odluku o naplati stvarnih troškova za ponovno traženje i izdavanje odvjetničkih iskaznica kao i kID iskaznica i to u slučajevima gubitka ili uništenja iskaznica, promjene osobnih podataka i slično. Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine. Izdavanje nove odvjetničke iskaznice iznosi 60,56 kuna, a nove kId iskaznice 178,79 kuna. Cijena novog čitača za kId iskaznice iznosi 72,55 kune, a naplaćivat će se u slučajevima reklamacije čitača, ako je proteklo više od godinu dana od uručenja čitača.

 

 • Obavijest članovima HOK-a vezano uz podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe

Hrvatska odvjetnička komora neće zaprimati zahtjeve za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe putem e-maila ako nisu valjano elektronički potpisani. Da bi elektronički potpis bio izjednačen s vlastoručnim potpisom prema eIDAS EU uredbi 910/2014 mora biti naprednog formata (napredan elektronički potpis) na kvalificiranom potpisnom certifikatu i nalaziti se na kvalificiranom sredstvu za izradu elektroničkih potpisa.

U tu svrhu za potpisivanje možete koristiti:

 1. sustav e-komunikacije
 2. online servis: https://websign.certilia.com/
 3. alat smješten lokalno na računalu:
  a) Ako imate Windows operativni sustav i ako izrađujete potpis Adobe alatom, u Adobeu kliknite na Edit – Preferences i Signatures i na „more“ tipku kod „creation and appearance“ te tu umjesto PKCS7 formata izaberite CAdES-Equivalent i kliknite na OK.

b) Ako imate Mac operativni sustav i ako izrađujete potpis Adobe alatom, u Adobeu kliknite na Acrobat Reader -Preferences i pod kategorijama odaberite Signatures i na „more“ tipku kod „creation and appearance“ te tu umjesto PKCS7 formata izaberite CAdES-Equivalent i kliknite na OK.

Adobe će zapamtiti da potpise treba generirati u naprednom formatu,  što je preduvjet za kvalificirani potpis prema eIDAS EU uredbi 910/2014.

 • Važna obavijest o promjeni načina dostave aktivacijskih podataka za aktivaciju osobnih certifikata za fizičke osobe

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe aktivacijski podaci za aktiviranje certifikata na dostavljenim kID karticama više se neće dostavljati u posebnoj omotnici već isključivo na e-mail adresunavedenu u zahtjevu za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe.

Dostava kID kartica članovima koji imaju prebivalište ili sjedište ureda u Zagrebu i dalje će se vršiti osobnim preuzimanjem, dok će se dostava kID kartice ostalim članovima vršiti putem preporučene poštanske pošiljke.

Postupak aktivacije:

 1. Instalirati programsku podršku Certilia Client dostupnu na https://www.id.hr/hr/podrska/download-objave
 2. Karticu umetnuti u čitač spojen s računalom
 3. Pokrenuti Client program i zatražiti aktivaciju
 4. Korisnicima se potom otvara prozor u kojem je potrebno zatražiti slanje koda na e-mail
 5. Pristigli kod upisuje se u predviđeno polje, a zatim se postupak aktivacije kartice nastavlja postavljanjem PIN-ova i PUK broja za otključavanje.

Navedeno se primjenjuje od 1. lipnja 2022. godine.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte putem e-maila hok-cba@hok-cba.hr ili telefonski na brojeve: 01 6165-207 ili 01 6165-200