Statusna pitanja i obrasci

PODACI POTREBNI ZA UPIS ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA, KOJI SE NAKON STEČENIH UVJETA UPISUJU U IMENIK ODVJETNIKA

 1. Zahtjev za upis (vlastoručno potpisan)
 2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom)
 3. Životopis (vlastoručno potpisan)
 4. “Upitnik” (obrazac se preuzima na dnu stranice)
 5. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 6. Svjedodžba o položenom pravosudnom ispitu (od 8. 10.1991.g. priznaje se samo ispit položen u Republici Hrvatskoj)
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana)
 9. Izjava da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetništva (vlastoručno potpisana )
 10. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne starija od 6 mjeseci)
 11. Ako je kandidat u radnom odnosu, odluka o prestanku radnog odnosa (nakon što upis bude odobren)

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.
Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.
Upozoravaju se kandidati da zahtjevi kojima manjka ma i jedna od gore navedenih isprava, i zahtjevi uz koje nisu dostavljene valjane isprave prema naprijed navedenom, neće biti razmatrani, dok ih se ne upotpuni.

PODACI POTREBNI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA

 1. Zahtjev
 2. Životopis (vlastoručno potpisan)
 3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 4. Diploma Pravnog fakulteta (original ili ovjereni preslik)
 5. Svjedodžba o pravosudnom ispitu – od 8.10.1991 priznaje se ispit položen samo u Republici Hrvatskoj (original ili ovjereni preslik)
 6. Vlastoručno potpisana izjava da niste pod istragom
 7. Uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 8. “Upitnik” (obrazac možete preuzeti na dnu stranice)
 9. Ako ste u radnom odnosu – potvrdu o razriješenju dužnosti – kad je upis odobren
 10. Liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija od 6 mjeseci)
 11. Dokaz o potrebnoj praksi na pravnim poslovima u smislu čl.48.toč.5. Zakona o odvjetništvu u vezi čl. 15. Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (potvrde kojima se dokazuje gdje ste nakon diplomiranja radili, koje ste pravne poslove obavljali i u kojem razdoblju)
 12. Dvije slike – format – 3,5×4,5 (muški kandidati s kravatom).
 13. Vlastoručno potpisanu izjavu da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe
 14. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta, mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u RH
 15. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu


Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.

Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.

Upozoravaju se kandidati da zahtjevi kojima manjka ma i jedna od gore navedenih isprava, i zahtjevi uz koje nisu dostavljene valjane isprave prema naprijed navedenom, neće biti razmatrani, dok ih se ne upotpuni.

PODACI POTREBNI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

 1. Zahtjev uz supotpis principala
 2. Životopis (vlastoručno potpisan)
 3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 4. Diploma Pravnog fakulteta (original ili ovjereni preslik)
 5. Vlastoručno potpisana izjava da niste pod istragom
 6. Uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 7. “Upitnik” (obrazac možete preuzeti na dnu stranice)
 8. Ako ste u radnom odnosu – potvrdu o razriješenju dužnosti – kad je upis odobren
 9. Ugovor o radu 4 primjerka – osnovica
  – bruto plaća odvjetničkog vježbenika bez položenog pravosudnog ispita  ne može biti manja od 6.500,00 kn
  – bruto plaća odvjetničkog vježbenika s položenim pravosudnim ispitom ne može biti manja od  8.000,00 kn
 10. Liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija od 6 mjeseci)
 11. Dvije slike – format 3,5 x 4,5 /muški kandidati s kravatom/.
 12. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta, mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u RH
 13. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu.
 14. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.
Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore  neće raspravljati o zahtjevima kandidata za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a ako predmetni zahtjevi nisu potpuni sedam dana prije sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.