Statusna pitanja i obrasci

PODACI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE POTREBNI ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA KOJI SE NAKON STEČENIH UVJETA UPISUJU U IMENIK ODVJETNIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 1. Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika (vlastoručno potpisan),
 2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom),
 3. Životopis (vlastoručno potpisan),
 4. Obrazac „Upitnik za upis u Imenik odvjetnika/odvjetničkih vježbenika“ – na sva pitanja potrebno je odgovoriti riječima ili brojevima (vlastoručno potpisan),
 5. Domovnica (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 6. Svjedodžba ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (od 8. listopada 1991. priznaje se samo pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj),
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci od izdavanja),
 8. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana),
 9. Izjava da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe (vlastoručno potpisana),
 10. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 11. Ako je kandidat u radnom odnosu, dokaz o prestanku radnog odnosa (nakon što upis bude odobren.

Obrasci isprava pod točkama 1., 4., 8. i 9. preuzimaju se na internetskoj stranici Hrvatske odvjetničke komore https://www.hok-cba.hr/statusna-pitanja-i-obrasci/odvjetnici/

 Isprave navedene pod točkama 5. i 7. mogu se preuzeti u sustavu e-Građani.

 Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Zahtjev za upis i isprave prema navedenom popisu moraju biti zaprimljeni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke Komore na kojoj će se odlučivati o zahtjevu.

 

PODACI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 1. Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika (vlastoručno potpisan),
 2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom),
 3. Životopis (vlastoručno potpisan),
 4. Obrazac „Upitnik za upis u Imenik odvjetnika/odvjetničkih vježbenika“ – na sva pitanja potrebno je odgovoriti riječima ili brojevima (vlastoručno potpisan),
 5. Domovnica (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 6. Diploma pravnog fakulteta
 7. Svjedodžba ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (od 8. listopada 1991. priznaje se samo pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj),
 8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci od izdavanja),
 9. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana),
 10. Izjava da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe (vlastoručno potpisana),
 11. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 12. Dokaz o potrebnoj praksi na pravnim poslovima u smislu čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o odvjetništvu (potvrde kojima se dokazuje gdje je kandidat za upis radio nakon diplomiranja te u kojem razdoblju i koje sadrže opis poslova radnog mjesta)
 13. Ako je kandidat u radnom odnosu, dokaz o prestanku radnog odnosa (nakon što upis bude odobren,
 14. Kandidat koji je završio sveučilišni studij prava u inozemstvu, osim navedenog, mora dostaviti i akt nadležnog tijela Republike Hrvatske u predmetu vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ispravu kojom se dokazuju položeni ispiti, ispravu kojom se dokazuje program studija inozemne visokoškolske ustanove na kojoj je stečena diploma te vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da je studij završila po dostavljenom programu.

Obrasci isprava pod točkama 1., 4., 9. i 10. preuzimaju se na internetskoj stranici Hrvatske odvjetničke komore https://www.hok-cba.hr/statusna-pitanja-i-obrasci/odvjetnici/

 Isprave navedene pod točkama 5. i 8. mogu se preuzeti u sustavu e-Građani.

 Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

 Zahtjev za upis i isprave prema navedenom popisu moraju biti zaprimljeni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke Komore na kojoj će se odlučivati o zahtjevu.

 

PODACI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 1. Zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika (vlastoručno potpisan),
 2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom),
 3. Životopis (vlastoručno potpisan),
 4. Obrazac „Upitnik za upis u Imenik odvjetnika/odvjetničkih vježbenika“ – na sva pitanja potrebno je odgovoriti riječima ili brojevima (vlastoručno potpisan),
 5. Domovnica (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 6. Diploma pravnog fakulteta
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci od izdavanja),
 8. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana),
 9. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 10. Četiri primjerka ugovora o radu s odvjetnikom ili odvjetničkim društvom, pri čemu:
 • ugovor mora sadržavati odredbu da povreda odvjetničke tajne predstavlja tešku povredu radne dužnosti i da je razlog za prestanak radnog odnosa
 • bruto  plaća odvjetničkih vježbenika ne može biti manja od:
 • 862, 70 eura za odvjetničkog vježbenika bez položenog pravosudnog ispita
 • 061,78 eura  za odvjetničkog vježbenika s položenim pravosudnim ispitom
 • odvjetnički vježbenici  uz plaću, imaju  pravo na naknadu za prijevoz prema odredbama Kolektivnog ugovora.
 • najraniji ugovoreni datum stupanja na rad u svojstvu odvjetničkog vježbenika može biti osmi dan nakon sjednice Izvršnog odbora na kojoj je odobren upis (dan početka rada mora biti određen navođenjem točnog datuma).
 1. Ako je kandidat u radnom odnosu, dokaz o prestanku radnog odnosa (nakon što upis bude odobren).

Kandidat koji je završio sveučilišni studij prava u inozemstvu, osim navedenog, mora dostaviti i akt nadležnog tijela Republike Hrvatske u predmetu vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ispravu kojom se dokazuju položeni ispiti, ispravu kojom se dokazuje program studija inozemne visokoškolske ustanove na kojoj je stečena diploma te vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da je studij završila po dostavljenom programu.

Obrasci isprava pod točkama 1., 4., i 8. preuzimaju se na internetskoj stranici Hrvatske odvjetničke komore https://www.hok-cba.hr/statusna-pitanja-i-obrasci/odvjetnicki-vjezbenici/

 Isprave navedene pod točkama 5. i 7. mogu se preuzeti u sustavu e-Građani.

 Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

 Zahtjev za upis i isprave prema navedenom popisu moraju biti zaprimljeni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke Komore na kojoj će se odlučivati o zahtjevu.

 

Podnošenjem zahtjeva za upis smatra se da je podnositelj upoznat sa sadržajem Izjave o osobnim podacima objavljene na internetskim stranicama Hrvatske odvjetničke komore https://www.hok-cba.hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.