Tijela Udruge odvjetničkih vježbenika

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge, odnosno svi odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika Komore. Redovna sjednica Skupštine Udruge u pravilu se održava krajem mjeseca svibnja, a na istoj se biraju članovi Upravnog odbora te predstavnici Udruge u komisijama i vijećima Komore.

Svaki član Udruge ima jednako pravo predlagati, odlučivati, birati i biti biran u tijela, odbore i vijeća Udruge i u tijela i odbore drugih pravnih osoba i udruženja u kojima Udruga ima svoje predstavnike. Svaki član Udruge nazočan na sjednici Skupštine koji je upisan u Imenik odvjetničkih vježbenika ima pravo glasovati na pojedinom biračkom listiću za onoliko kandidata, koliko ih se bira u tijelo, odbor ili vijeće za koje se obavlja izbor. Svoje biračko pravo član Udruge ostvaruje isključivo uz predočenje vježbeničke iskaznice, putovnice ili osobne iskaznice.

Upravni odbor djeluje kao izvršno tijelo Udruge te ima sedam članova unutar kojih su i Predsjednik Udruge i Dopredsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu te podnosi izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini Udruge. Također je i ravnopravni član Upravnog odbora Komore te sudjeluje u radu tog tijela sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

Članovi Upravnog odbora UOV:

 1. predsjednik UOV: Domagoj Kruhek

(Kontakt: uov@hok-cba.hr)

 1. dopredsjednik UOV: Mislav Klokočovnik
 2. član UO: Filip Đurović
 3. član UO: Matija Klokočovnik
 4. članica UO: Lucia Vrcić
 5. članica UO: Maja Kos
 6. članica UO: Tajana Podolski

Člankom 64. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“, br. 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) propisano je da odvjetnički vježbenici sudjeluju u radu tijela Komore te da se statutom Komore utvrđuje broj predstavnika vježbenika u pojedinim tijelima Komore te njihova prava u tim tijelima.

Udruga stoga na sjednici Skupštine Udruge bira i članove u komisije Komore, i to:

 • u Komisiju za suradnju s odvjetničkim vježbenicima – dva člana,
 • u Komisiju za ispitivanje dostojnosti – jednog člana te
 • u Komisiju za međunarodnu suradnju – jednog člana.

Isto tako, Udruga bira svoje predstavnike u Vijeće Disciplinskog suda, Vijeće Višeg disciplinskog suda te u Vijeće Vrhovnog suda RH.

Članovi Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima:

 1. Ivan Luis Glavich Mandarić
 2. Anja Maljković

Član Komisije za ispitivanje dostojnosti:

Marko Anić

Član Komisije za međunarodnu suradnju:

Anamarija Javor

Član Vijeća Disciplinskog suda:

Dora Kufner

Član Vijeća Višeg disciplinskog suda:

Darijan Gazda

Članovi Vijeća Vrhovnog suda RH:

 1. Filip Dogan
 2. Zvonimir Petrovčić