Tijela Udruge odvjetničkih vježbenika

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge, odnosno svi odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika Komore. Redovna sjednica Skupštine Udruge u pravilu se održava krajem mjeseca svibnja, a na istoj se biraju članovi Upravnog odbora te predstavnici Udruge u komisijama i vijećima Komore.

Svaki član Udruge ima jednako pravo predlagati, odlučivati, birati i biti biran u tijela, odbore i vijeća Udruge i u tijela i odbore drugih pravnih osoba i udruženja u kojima Udruga ima svoje predstavnike. Svaki član Udruge nazočan na sjednici Skupštine koji je upisan u Imenik odvjetničkih vježbenika ima pravo glasovati na pojedinom biračkom listiću za onoliko kandidata, koliko ih se bira u tijelo, odbor ili vijeće za koje se obavlja izbor. Svoje biračko pravo član Udruge ostvaruje isključivo uz predočenje vježbeničke iskaznice, putovnice ili osobne iskaznice.

Upravni odbor djeluje kao izvršno tijelo Udruge te ima sedam članova unutar kojih su i Predsjednik Udruge i Dopredsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu te podnosi izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini Udruge. Također je i ravnopravni član Upravnog odbora Komore te sudjeluje u radu tog tijela sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

Članovi Upravnog odbora UOV:

 1. predsjednik UO: Luka Kolak

(Kontakt: uov@hok-cba.hr)

 1. dopredsjednik UO: Martin Hren
 2. član UO: Alem Rufati
 3. član UO: Jelena Ljubičić
 4. član UO: Bruno Čović
 5. član UO: Vinko Milican
 6. član UO:  Stjepan Šprajc

Člankom 64. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“, br. 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) propisano je da odvjetnički vježbenici sudjeluju u radu tijela Komore te da se statutom Komore utvrđuje broj predstavnika vježbenika u pojedinim tijelima Komore te njihova prava u tim tijelima.

Udruga stoga na sjednici Skupštine Udruge bira i članove u komisije Komore, i to:

 • u Komisiju za suradnju s odvjetničkim vježbenicima – dva člana,
 • u Komisiju za ispitivanje dostojnosti – jednog člana te
 • u Komisiju za međunarodnu suradnju – jednog člana.

Isto tako, Udruga bira svoje predstavnike u Vijeće Disciplinskog suda, Vijeće Višeg disciplinskog suda te u Vijeće Vrhovnog suda RH.

Članovi Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima:

 1. Valentina Draksler
 2. Eva Martinčić

Član Komisije za ispitivanje dostojnosti:

Luka Smoljenović

Član Komisije za međunarodnu suradnju:

Hana Ivana Breitenfeld

Član Vijeća Disciplinskog suda:

Josipa Verović

Član Vijeća Višeg disciplinskog suda:

Domagoj Kapetanić

Članovi Vijeća Vrhovnog suda RH:

 1. Ivan Bandić
 2. Luka-Mateo Ukalović