Propisi

Statut Udruge odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori

Novi Statut Udruge odvjetničkih vježbenika stupio je na snagu 7. srpnja 2023. godine kada ga je potvrdio Upravni odbor HOK-a. Statut je dostupan u nastavku.

Statut Udruge odvjetničkih vježbenika pri HOK-u

 

Ostali propisi

Statut Hrvatske odvjetničke komore (NN br.115/13, 64/18,67/19)

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 14/19):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_273.html

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (NN br. 81/19):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_81_1700.html

Kolektivni ugovor o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika

Koletkivni ugovor o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između poslodavca i odvjetničkih vježbenika 1.3.2022.

Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu.