30. međunarodno savjetovanje Hrvatski arbitražni dani 8. i 9. prosinca u Zagrebu

U organizaciji Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori održat će u četvrtak i petak, 8. i 9. prosinca 2022., uživo u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, jubilarno 30. međunarodno savjetovanje Hrvatski arbitražni dani.

Teme jubilarnog savjetovanja su teme koje su u središtu suvremene međunarodne trgovačke i investicijske arbitraže. Predstavit ćemo ih u okviru četiri panela: “Izmjena ugovora od strane arbitara – Poredbena rješenja”, “Financiranje od strane trećih osoba u arbitraži – mogućnost pravnog financiranja u Hrvatskoj i regiji”, „Inovativne tehnike upravljanja arbitražnim postupkom” i “Budućnost energetskih sporova – Energetska tranzicija i obveze iz međunarodnih ugovora”.

Prijaviti se možete ovdje.

Da biste pristupili linku prijave morate biti registrirani na platformu Digitalna komora. Na sljedećoj poveznici možete vidjeti upute za registraciju na Digitalnu komoru.

U prilogu program.

 

30. HAD – Program savjetovanja