Autonomna ženska kuća Zagreb organizira edukaciju o poboljšanju usluga podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja

Autonomna ženska kuća Zagreb održava edukacije o skrbi informiranoj o traumi u sklopu EU projekta CARE4TRAUMA- „Poboljšanje usluga podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i sustav pomoći i podrške temeljen na traumi“.

Svijest o skrbi informiranoj o traumi (engl. Trauma-informed care, TIC) ključna je u pružanju podrške ženama koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje koja se temelji na priznanju i uvažavanju traume.

Edukacije će se održati u trajanju od 4 dana, od 8.  do 11. travnja 2024. te su predviđene za socijalne radnice i pravnice.

U prilogu poziv na edukaciju s dodatnim objašnjenjima.

Poziv na edukaciju_care4trauma