Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju organizira edukaciju o mobingu

Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju organizira edukaciju o mobingu. Po prvi puta je zamišljena interdisciplinarno za različite stručnjake: psihologe, socijalne radnike, pravnike i druge struke koje rade u ljudskim potencijalima.  Voditeljica edukacije je mr.sc. Andreja Kostelić Martić koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa žrtvama mobinga i autorica je prve hrvatske knjige o mobingu.

Edukacija će se održati preko zooma 17. lipnja 2023. godine

Edukacija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio u kojem će polaznici dobiti teorijska znanja o tome:
• kako prepoznati mobing, koje mobizirajuće aktivnosti postoje,
vrste mobinga
• tko sve može biti žrtva mobinga i koje karakteristike ima mober
te koji su organizacijski faktori koji potiču nastanak mobinga
• kako dijagnosticirati mobing tj. koje su sve posljedice mobinga
• kako pomoći žrtvi mobinga kroz savjetovanje i/ili KBT terapiju
• prevencija mobinga na nivou radne organizacije, društva i osobe

Praktični dio:
• rad na Upitniku za dijagnostiku mobinga (upitnik ostaje
polaznicima i imaju pravo na korištenje)
• rad na analizi stvarnih kliničkih slučajeva
• rad na prevenciji mobinga
• trening asertivnosti (radionica)

U okviru prevencije bit će riječi i o pravnom aspektu i o zakonima i sudskoj praksi.

 Sve dodatne informacije i prijavnicu možete naći na sljedećem linku. Link:

 https://docs.google.com/forms/d/1woxXFgBnzKoP4sUg29MScOrZqAfk-5R__2sbMGQ3M1Y/edit