Edukacija “Poboljšanje usluga podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i sustav pomoći i podrške temeljen na traumi”

Autonomna ženska kuća Zagreb održava edukacije o skrbi informiranoj o traumi u sklopu EU projekta CARE4TRAUMA- „Poboljšanje usluga podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i sustav pomoći i podrške temeljen na traumi“.

Svijest o skrbi informiranoj o traumi (engl. Trauma-informed care, TIC) ključna je u pružanju podrške ženama koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje koja se temelji na priznanju i uvažavanju traume.

Edukacije će se održati u trajanju od 4 dana , od 20. do 23.  svibnja 2024. te su predviđene za socijalne radnice i pravnice.

Edukacija je besplatna, a prijaviti se možete do srijede 15 svibnja 2024. godine u 12 sati.

U prilogu poziv i program.

Poziv na edukaciju_Care4trauma-2. grupa socijalne radnice i pravnice

Program edukacija 2. grupa socijalne radnice i pravnice