Hrvatska odvjetnička komora ne radi u petak 15. travnja 2022. godine

Hrvatska odvjetnička komora obavještava sve svoje članove da  neće raditi u petak 15. travnja. 2022. godine .