Izvanredna izborna Skupština Hrvatske odvjetničke komore 5. studenoga 2022. godine

 

Na temelju zaključka 9. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, održane 2. rujna 2022. godine, saziva se

Izvanredna izborna Skupština Hrvatske odvjetničke komore radi izbora predsjednika HOK-a s mandatom do redovite izborne godišnje Skupštine HOK-a 2024. godine, u   subotu   5. studenoga  2022.  u  12 sati  u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II

Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika, članova radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika
  2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
  3. Izbor Izborne komisije od najmanje sedam članova
  4. Prestanak mandata Josipu Šurjaku na dužnosti predsjednika HOK-a
  5. Usvajanje kandidacijske liste za izbor predsjednika HOK-a
  6. Predstavljanje kandidata za predsjednika HOK-a
  7. Izbori za predsjednika HOK-a s mandatom do redovite izborne godišnje Skupštine HOK-a 2024. godine
  8. Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora te proglašenje rezultata izbora

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati sjednici Skupštine.

 Skupštinu Komore čine:

– predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na godišnjim skupštinama zborova

– predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji obavljaju odvjetničku službu i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika.

Predsjednik zbora je predstavnik Skupštine po položaju, a broj predstavnika odvjetničkih zborova određuje se tako da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu na svakih započetih pedeset svojih članova.

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član Skupštine kojemu je odlukom nadležnog tijela izrečena mjera zabrane obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva, nema pravo sudjelovati u radu Skupštine.

Ako do dana održavanja Skupštine zbor ne izabere drugog predstavnika i ako o tome ne obavijesti Komoru, odredbe Statuta o broju članova Skupštine i o kvorumu prilagođavaju se smanjenom broju članova. 

Po nalogu Upravnog odbora HOK-a

DOPREDSJEDNIK

Mario Janković, v.r.

Poziv za izvanrednu izbornu Skupštinu HOK-a