Novi webinari i druge aktivnosti ELI-a i ELI Croatian Huba u narednim mjesecima

Hrvatsko središte Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub) dostavilo je Hrvatskoj odvjetničkoj komori obavijest o novim webinarima u ciklusu ELI Croatian Hub webinara, kao i webinarima u ciklusu ELI 2023 Webinar Series i drugim aktivnostima ELI-a i ELI Croatian Huba u narednim mjesecima.

Travanj 2023.

Dvadeset i četvrti ELI Croatian Hub webinar održat će se u ponedjeljak, 17. 4. 2023., 18:00 – 19:30 sati. Webinar je posvećen presudi Suda Europske unije od 12. 1. 2023. u predmetu C‑395/21, D. V. protiv M. A., ECLI:EU:C:2023:14, u kojoj je razmatrano mogu li se i pod kojim uvjetima odredbe ugovora o pružanju pravnih usluga kojima se uređuje odvjetnička naknada smatrati nepoštenima u smislu Direktive 93/13/EEZ. Ovu, ali i niz ranijih odluka Suda EU-a kojima se analiziraju odvjetnici i pravna pomoć, odnosno pravne usluge u širem kontekstu primjene pravila europskog prava na pravnu profesiju, predstavit će dr. sc. Ema Menđušić Škugor (Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.) u predavanju “Odvjetnici i pravne usluge u praksi Suda Europske unije“. Za sudjelovanje na webinaru potrebno se prijaviti do 17. 4. 2023. u 14:00 sati ispunjavanjem kratkog obrasca prijave koji je dostupan na poveznici: https://forms.gle/ECUCSgLZybjbdK1S7.

U veljači 2023. objavljeno je ELI-evo izvješće i model pravila o kaznenom djelu ekocida: ELI Report on Ecocide: Model Rules for an EU Directive and a Council Decision. ELI-evo izvješće predstavit će se i raspraviti na ELI webinaru koji će se održati 26. 4. 2023., 12:30 – 14:00 sati. Za webinar se možete prijaviti na ovoj poveznici.

U veljači je ELI objavio i svoj odgovor na European Commission’s Public Consultation on Digital Fairness – Fitness Check on EU Consumer Law. Tim je povodom ELI organizirao i posebni webinar koji će se održati 27. 4. 2023., 12:30 – 14:00 sati. Za taj se webinar možete prijaviti na ovoj poveznici.

Podsjećamo da je natječaj za ELI Young Lawyers Award 2023, o kojemu više obavijesti možete pronaći na ovoj poveznici, otvoren do 30. 4. 2023.

Svibanj 2023.

Dvadeset i peti ELI Croatian Hub webinar održat će se u utorak, 16. 5. 2023, 18:00 – 19:30 sati, a posvećen je prijedlogu nove Direktive o odgovornosti za neispravne proizvode, COM(2022) 495 final. Predavanje “From an Innovation Paper to a Directive – modernising product liability for the digital age” održat će prof. Christian Twigg-Flesner (Pravni fakultet Sveučilišta u Warwicku), autor prvog ELI Innovation Papera “Guiding Principles for Updating the EU Product Liability Directive for the Digital Age”, dostupnog za preuzimanje ovdjeWebinar će se održati na engleskom jeziku, a sudjelovanje možete prijaviti do 16. 5. 2023. u 14:00 sati ispunjavanjem kratkog obrasca prijave koji je dostupan na poveznici: https://forms.gle/u5LNeDcUWQ9YrrEcA.

Od 25. do 27. 5. 2023., u Dubrovniku će se održati 8th Competition Law and Policy Conference in Memory of Prof. Vedran Šoljan “Goals of Competition Law and the Changing World”. Konferenciju organiziraju Ekonomski fakultet – Zagreb, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja te Europski dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a održava se uz podršku Academic Society for Competition Law (ASCOLA), ASCOLA South East Europe Chapter, ASCOLA Central Europe Chapter, Centre for Antitrust and Regulatory Studies – University of Warsaw te ELI Croatian Huba. Ova tradicionalna konferencija održava se u sjećanje na preminulog profesora Vedrana Šoljana (1962. – 2008.), jednog od pionira hrvatskog prava tržišnog natjecanja. Konferencija je namijenjena svim dionicima koji sudjeluju u procesu primjene prava tržišnog natjecanja – sucima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima i drugim pravnim praktičarima te poduzetnicima. Teme ovogodišnje konferencije uključuju: ciljeve prava tržišnog natjecanja, institucionalne potrebe u provedbi prava tržišnog natjecanja, izazove sudskog nadzora, privatnopravnu zaštitu potrošača te novine u području zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika. Posljednji konferencijski dan posvećen je radionicama za sudionike koje uključuju praktična pitanja izrade inicijative za pokretanje postupka pred nadležnim tijelom, osporavanja odluka o kršenju prava tržišnog natjecanja pred nadležnim sudom te izrade tužbi za naknadu štete zbog kršenja tržišnog natjecanja. Detaljnije obavijesti o konferenciji dostupne su na mrežnim stranicama: https://pptn.net.efzg.hr/.

Lipanj 2023.

Dvadeset i šesti ELI Croatian Hub webinar održat će se u utorak, 13. 6. 2023., 18:00 – 19:30 sati, a posvećen je Konvenciji od 2. 7. 2019. o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima. Predavanje “Haška Konvencija o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima – šansa za olakšanje prekograničnih priznanja u regiji?” održat će prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu). Za sudjelovanje na webinaru potrebno se prijaviti do 13. 6. 2023. u 14:00 sati ispunjavanjem kratkog obrasca prijave koji je dostupan na poveznici: https://forms.gle/tQ86f2TtiHxisgk76.


Europski pravni institut (European Law Institute, ELI) je neovisna neprofitna organizacija osnovana s ciljem poticanja istraživanja, davanja preporuka i pružanja praktičnih smjernica u području europskog pravnog razvoja. ELI hubovi su nacionalne skupine članova ELI-a uspostavljene radi poticanja rasprave i praćenja razvoja prava. Od svibnja 2020., ELI Croatian Hub vode odvjetnik Zoran Hačić (Odvjetničko društvo Hačić & Bošnjak, Zagreb), izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), mr. sc. Hrvoje Pauković (Hrvatski ured za osiguranje) i doc. dr. sc. Ivan Tot (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). U Savjetodavnom odboru ELI Croatian Huba djeluju prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Hana Horak (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Tatjana Josipović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Svi zainteresirani za članstvo u ELI-u prijavu za članstvo mogu podnijeti online, ispunjavanjem obrasca prijave dostupnog na mrežnim stranicama ELI-a: https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/individual-members/. Za sva pitanja u vezi s članstvom u ELI-u slobodno se obratite suvoditeljima ELI Croatian Huba na adrese e-pošte navedene u zaglavlju.

Obavijesti o aktivnostima ELI Croatian Huba dostupne su na mrežnim stranicama ELI Croatian Huba (https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/croatian-hub/). Svi zainteresirani za primanje najava webinara i drugih ELI Croatian Hub aktivnosti mogu se za primanje obavijesti e-poštom prijaviti ispunjavanjem kratkog obrasca koji je dostupan na poveznici: https://forms.gle/PSXERmD5eErzWNMX7.