ODIHR poziva branitelje ljudskih prava na petodnevnu obuku – rok za prijavu 2. travnja 2022.

Ured za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a (ODIHR) poziva one koji se bave obranama ljudskih prava na međunarodnim granicama jugo-istočne Europe da se prijave za petodnevnu obuku koja će se održati od 9. do 13. svibnja 2022.  u Srbiji. Na ovaj poziv mogu se prijaviti i branitelji ljudskih prava iz Hrvatske a rok za prijavu je 2. travnja 2022. godine.

Više informacija i načini prijave u priloženom pozivu.

Call for applications