Poziv na redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

Na temelju zaključka 16. i 17. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, saziva se redovita godišnja

Skupština Hrvatske odvjetničke komore u subotu 8. srpnja 2023. u 11:30 sati u Zagrebu, Koturaška 53/II

Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor članova Radnog predsjedništva, zapisničara i   ovjerovitelja zapisnika
 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 3. Ovjera zapisnika redovite Skupštine Hrvatske odvjetničke komore   održane 9. srpnja 2022. (objava u časopisu „Odvjetnik“ br. 4/2022)
 4. Ovjera zapisnika izvanredne izborne Skupštine Hrvatske odvjetničke  komore  održane 5. studenoga 2022. (objava u časopisu „Odvjetnik“ br.   2/2023)
 5. Ovjera zapisnika izvanredne Skupštine Hrvatske odvjetničke komore   održane 17. prosinca 2022. (objava u časopisu „Odvjetnik“ br.    2/2023)
 6. Pozdravne riječi gostiju
 7. Svečano uručenje Plakete dr. Ive Politea s poveljom posthumno Mladenu  Klasiću, odvjetniku u miru iz Križevaca, i Marinu Mrkliću, odvjetniku u           Splitu
 8. Izvješće predsjednika HOK-a
 9. Izvješće glavnog tajnika
 10. Izvješće blagajnika
 11. Izvješće disciplinskog tužitelja
 12. Izvješće predsjednika Disciplinskog suda
 13. Izvješće predsjednika Višeg disciplinskog suda
 14. Izvješće predsjednice Odvjetničke akademije
 15. Izvješće predsjednice Centra za mirenje
 16. Izvješće predsjednika Udruge odvjetničkih vježbenika
 17. Godišnje financijsko izvješće HOK-a za 2022. godinu
 18. Financijski plan HOK-a za 2024. godinu
 19. Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja
 20. Rasprava o točkama 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.
 21. Donošenje odluka o točkama 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19
 22. Prijedlog za razrješenje članova disciplinskih tijela HOK-a
 23. Glasanje za razrješenje članova disciplinskih tijela HOK-a te   donošenje odluke
 24.  Prijedlog kandidata za dopunske izbore članova disciplinskihbtijela HOK-a, koji je utvrdio Upravni odbor HOK-a
 25.   Glasanje za dopunske izbore članova disciplinskih tijela HOK-a i   proglašavanje rezultata

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati sjednici Skupštine.

Skupštinu Komore čine:

– predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na izbornim skupštinama zborova

– predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji obavljaju odvjetničku službu i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori.

Predsjednik zbora je predstavnik Skupštine po položaju, a broj predstavnika odvjetničkih zborova određuje se tako da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu na svakih započetih 50 (pedeset) svojih članova.

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član Skupštine koji temeljem odluke tijela Komore ili drugog nadležnog tijela privremeno ne smije obavljati odvjetničku službu nema pravo sudjelovati u radu Skupštine Komore. Ako zbor do dana održavanja Skupštine Komore ne izabere drugog predstavnika i ako o tome na vrijeme ne obavijesti Komoru, odredbe ovog Statuta o broju članova Skupštine Komore i o kvorumu prilagođuju se smanjenom broju članova.

Skupštini mogu biti nazočni i ostali članovi Hrvatske odvjetničke komore.

                                                                                                                                                                                                     UPRAVNI ODBOR

                                                                                                                                                                              HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                    Robert Travaš, v. r.