Sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci raspisao je natječaj za upis u sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava.

Studij omogućava cjelovito stjecanje znanja i vještina iz pravnih disciplina trgovačkog prava, prava društava i financijskog prava i povezanih disciplina, koja su potrebne za učinkovito upravljanje financijskim i njima povezanim aspektima poslovanja trgovačkih društava te nudi istodobno stjecanje komplementarnih znanja i vještina iz ekonomskih i drugih disciplina, koja su korisna u poslovnom i organizacijskom okruženju.

Studij je namijenjen:

  • Korporativnim pravnicima i drugim djelatnicima trgovačkih društava koji rade na poslovima  i radnim zadacima povezanima s financijskim poslovanjem trgovačkog društva  u najširem smislu
  • Odvjetnicima i prokuristima trgovačkih društava koji pred pravosudnim ili upravnim i drugim tijelima zastupaju interese trgovačkih društava
  • Sucima, javnim bilježnicima, državnim odvjetnicima i drugim pravosudnim dužnosnicima koji rješavaju predmete vezane uz trgovačka društva
  • Osnivačima, članovima uprava i članovima nadzornih odbora  trgovačkog društva, nadzornih odbora i drugim osobama koje obnašaju rukovodne funkcije u trgovačkom društvu, bez obzira jesu li pravničke struke
  • Djelatnicima tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave ili regulatornih agencija koji rješavaju predmete vezane uz trgovačka društva

Korisne informacije dostupne su na stranici Studija https://www.pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/studiji/fptd.html ili na email: fptd@pravri.uniri.hr

U prilogu prijavnica i letak.

Prijavnica_FPTD5_2024

FPTD5_letak_2024