Objašnjenje vezano uz Upitnik Financijskog inspektorata RH

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska odvjetnička komora na svojoj je mrežnoj stranici dana 18. svibnja 2022. objavila Obavijest Financijskog inspektorata RH vezano uz Upitnik koji će biti dostavljen članovima Komore.

S obzirom na mnogobrojne upite i nedoumice oko ispunjavanja Upitnika, u razgovoru s Financijskim inspektoratom koji je obavljen 8. lipnja 2022. dobili smo sljedeća objašnjenja:

U dopisu Financijskog inspektorata koji je upućen zajedno s Upitnikom odvjetnicima stoji, između ostalog, da se za sve obavijesti u svezi Upitnika trebate obratiti Financijskoj agenciji na telefonski broj 0800 0080. 

Financijska agencija nije ovlaštena obrađivati podatke iz Upitnika već ih isključivo ovlaštena prikupiti te podatke korisnicima u slučaju tehničkih poteškoća prilikom otvaranja Upitnika ili slanja Upitnika, pružiti odgovarajuću tehničku podršku te prikupljene podatke dostaviti Financijskom inspektoratu.

Financijski inspektorat je Upitnik dostavio radi prikupljanja podataka koji će biti osnova za izradu statističkih podataka za potrebe Moneyval-a (radi se o Agenciji Vijeća Europe koja putem savjeta eksperata provodi procjenu mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma), dakle, svrha prikupljanja podataka nije da se ti podaci koriste za svakog odvjetnika ponaosob, već da se iz podataka dobije zajednička statistika za odvjetničku struku.

Financijski inspektorat spreman je pružiti odvjetnicima pomoć u objašnjenju značaja pojedinih pitanja iz Upitnika i dati daljnje upute.

Također možete tražiti i produljenje roka dostave Upitnika s obzirom da je rok određen za 13. lipnja 2022. godine.

Molimo Vas da se sa svim nedoumicama radi razjašnjenja obratite izravno Financijskom inspektoratu na tel. broj 01 6345 317 ili mailom na: info.fi@mfin.hr

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA