„Građanskopravna odgovornost članova (osnivača) trgovačkog društva i članova uprave trgovačkih društava“ i „Kaznenopravna odgovornost članova (osnivača) trgovačkog društva i članova uprave trgovačkih društava“

Datum/Vrijeme
14. 5. 2024
17:00

Lokacija
HOK - Velika dvorana


„Građanskopravna odgovornost članova (osnivača) trgovačkog društva i članova uprave trgovačkih društava“

i

„Kaznenopravna odgovornost članova (osnivača) trgovačkog društva i članova uprave trgovačkih društava“