O pravima vjerovnika u slučaju predstečaja, stečaja, likvidacije i brisanja društva

Datum/Vrijeme
12. 6. 2024
17:00

Lokacija
HOK - Velika dvorana


Predavačica: dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske