Imovinskopravni zahtjev i oduzimanje imovinske koristi u kaznenom postupku

Datum/Vrijeme
11. 6. 2024
17:00

Lokacija
HOK


Predavač: Sanja Katušić-Jergović, sutkinja VKSRH u mirovini