POJEDINE ŽALBENE OSNOVE U KAZNENOM POSTUPKU – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

Datum/Vrijeme
14. 11. 2023
17:00 - 19:00

Lokacija
HOK - Velika dvorana