Revizija po dopuštenju

Datum/Vrijeme
13. 6. 2024
17:00

Lokacija
HOK - Velika dvorana


Predavač: doc. dr. sc. Marko Bratković, Katedra za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu