Dokument CCBE-a “The European Court of Human Rights: Questions and Answers for Lawyers”

Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) dostavilo je HOK-u  obavijest o dokumentu „The European Court of Human Rights: Questions & Answers for Lawyers“ sa svrhom da se što većem broju odvjetnika omogući bolji uvid i olakša suradnja sa Europskim sudom za ljudska prava. Navedeni dokument se nalazi na poveznici  http://ccbe.link/g4phr