Donacija Hrvatske odvjetničke komore udruzi Brački pupoljci

Brački pupoljci su udruga roditelja volontera koji se brinu za 94 djece s poteškoćama u razvoju na otoku Braču. Zahvaljujući radu ove udruge, posebice predsjednice Mirjane Nižetić, djeca idu u školu, dobivaju terapiju i mogu ostati na Braču. Hrvatska odvjetnička komora predala je, povodom Sportskih igara odvjetnika i odvjetničkih vježbenika koje se održavaju na Braču, Bračkim pupoljcima donaciju potrebnog didaktičkog materijala.