Dorada sustava e-Ovrhe s korisničkim priručnikom

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru o doradi sustava e-Ovrhe temeljem prijedloga korisnika sustava.

Dorade su prikazane u korisničkom priručniku poglavlje 5. točka 5.1 Brisanje ovrhovoditelja/ovršenika/punomoćnika i 5.2 Promjena IBAN-a/modela/poziva na broj.

Korisnički priručnik nalazi se u prilogu.

e-Ovrhe – korisnički priručnik v 2.0