HOK: Sastanak predstavnika HOK-a i Vijeća Europe o projektu primjene alata za digitalnu anonimizaciju sudskih odluka

Predstavnici Hrvatske odvjetničke komore te Vijeća Europe i Ministarstva pravosuđa i uprave RH održali su 1. lipnja 2022. godine u HOK-u radni sastanak čija je središnja tema bio projekt Europske unije pod nazivom “22HR02 – Digitalno kao zadano: Optimizacija učinkovitosti i kvalitete pravosudnih usluga i transparentnost sudskih odluka”. Ovaj projekt provodi Vijeće Europe u suradnji s Europskom komisijom, a HOK su na sastanku predstavljali odvjetnici Vlaho Hrdalo i Josip Martinić.

Bitna komponenta projekta je primjena alata za digitalnu anonimizaciju u cilju otvorenog i efikasnog suđenja te unaprjeđenja kapaciteta hrvatskog pravosuđa i podizanja razine javnog povjerenja u rad sudbene vlasti. Tim alatima trebalo bi se značajno pridonijeti dostupnosti i transparentnosti odluka hrvatskih sudova koji su sada prilično skromni u odnosu na druge zemlje EU-a. Automatizirana anonimizacija će smanjiti kašnjenja i omogućiti šire mogućnosti internetske objave.

Predstavnici Vijeća Europe željeli su čuti mišljenje Hrvatske odvjetničke komore o ovom projektu, te kako to sada izgleda u praksi u Hrvatskoj. Prvi radni sastanak bio je prigoda za razmjenu mišljenja a suradnja u ovom projektu će se nastaviti.