HOK uputio dopis predsjednicima svih sudova u Republici Hrvatskoj zbog problema vezanih uz štrajk službenika i namještenika

Hrvatska odvjetnička komora uputila je dopis predsjednicima svih sudova u Republici Hrvatskoj zbog problema s kojima se odvjetnici s područja svih odvjetničkih zborova u Republici Hrvatskoj susreću zbog štrajka službenika i namještenika na sudovima u Republici Hrvatskoj, a koji se prvenstveno odnose na neobavještavanje stranaka i punomoćnika stranaka o odgodi ročišta, te na nemogućnost predaje podnesaka niti osobno niti poštom.

Navedeni poslovi su nužni poslovi koji se moraju obavljati i za vrijeme štrajka jer se njima bez ikakve dvojbe utječe na uredno i pravodobno funkcioniranje sudova, ali i na obavljanje odvjetničke službe u zastupanju i ostvarenju prava i interesa stranaka.

Stoga Hrvatska odvjetnička komora apelira da predsjednici sudova kao tijela sudske uprave sukladno članku 30. i 29. Zakona o sudovima osiguraju uvjete za uredno i pravodobno obavljanje poslova u svojim sudovima, te da prvenstveno poduzmu sve radnje da se stranke i njihovi punomoćnici pravodobno obavještavaju o odgodi ročišta i da se strankama omogući predaja podnesaka sudovima, a sve kako bi se spriječio nastanak štete i nepotrebnih troškova za sudionike u sudskim postupcima i kako bi se strankama osigurala pravodobna zaštita njihovih prava i interesa.

Hrvatska odvjetnička komora obavijestit će svoje članove kada dobije povratne obavijesti od predsjednika sudova u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska odvjetnička komora