HOK zbog štrajka u pravosuđu predlaže izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji

Hrvatska odvjetnička komora uputila je 4. srpnja 2023. godine ministru pravosuđa i uprave Republike Hrvatske dr.sc. Ivanu Malenici prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji  i Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku, a sve s ciljem preveniranja poteškoća koje će očekivano nastupiti za odvjetnike u obavljanju odvjetničke službe po okončanju štrajka službenika i namještenika u pravosuđu. HOK predlaže da takve izmjene i dopune Pravilnika budu na snazi ograničeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca od dana okončanja štrajka.

U dopisu je istaknuto da se za vrijeme trajanja štrajka većina sudskih pismena ne otprema te će se s otpremom tih pismena započeti nakon okončanja štrajka,  što će dovesti do toga da će odvjetnici u kratkom razdoblju putem e-komunikacije zaprimiti veliki broj sudskih pismena po kojima će biti dužni postupiti u propisanim rokovima.

Hrvatska odvjetnička komora stoga ukazuje da postoji objektivna opasnost da odvjetnici, zbog kratkih procesnih rokova za poduzimanje radnje kao i kratkog roka za preuzimanje sudskih pismena, neće biti u mogućnosti pravovremeno postupiti po svim zaprimljenim pismenima, zbog čega prijeti opasnost nastanka štete za stranke.

Osim toga u dopisu je, a s obzirom na trenutnu situaciju u pravosuđu, predloženo i  održavanje sastanka na kojem bi se dodatno obrazložili prijedlozi HOK-a te zajedno razmotrilo poduzimanje daljnjih mjera kojima bi odvjetnicima u ovoj izuzetno teškoj situaciji olakšali obavljanje odvjetničke službe, a sve s ciljem zaštite prava i interesa stranaka.