Hrvatska odvjetnička komora donijela odluku o ugovaranju kolektivnog osiguranja od odgovornosti za štetu za sve odvjetnike u RH

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem Vas izvješćujemo da je na sjednici Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane 15. listopada 2022. donesena odluka da Hrvatska odvjetnička komora sukladno odredbi članka 44. stavka 5. Zakona o odvjetništvu preuzima osiguranje od odgovornosti svih odvjetnika u Republici Hrvatskoj.

Naime, na navedenoj sjednici donesena je odluka o ugovaranju kolektivnog osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi svaki od odvjetnika u Republici Hrvatskoj mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva i to sa Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kao osigurateljem, a koje kolektivno osiguranje bi počelo važiti s 1. studenim 2022.

Predmetnim ugovorom o osiguranju ugovoreni su znatno povoljniji uvjeti osiguranja od trenutnih uvjeta osiguranja koje odvjetnici samostalno ugovaraju sa osiguravajućim društvima, kako u pogledu visine premije osiguranja, tako i u pogledu ostalih uvjeta osiguranja.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 5. Zakona o odvjetništvu i odluci Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 15. listopada 2022., odvjetnici su dužni plaćati naknadu za osiguranje u mjesečnom iznosu od 75 kn odnosno 10 eura nakon uvođenja eura kao službene valute u RH. Predmetna naknada plaćat će se od trenutka prestanka važenja trenutno važećih pojedinačnih polica osiguranja.

Naknada za osiguranje plaćat će se na isti način i u istim rokovima kao i članarina Hrvatskoj odvjetničkoj komori te će u obavijestima o zaduženju biti posebno naznačeni podaci za uplatu predmetne naknade.

Ujedno Vas molimo za poduzimanje odgovarajućih radnji, vezano uz Vaše trenutno važeće pojedinačne police osiguranja od odgovornosti, a ovisno o tome radi li se o jednogodišnjem osiguranju, višegodišnjem osiguranju odnosno višegodišnjem osiguranju ugovorenom do opoziva ili bez navedenog datuma završetka. Shodno navedenom, predlažemo poduzimanje sljedećih radnji:

 

  1. a) Odvjetnici koji imaju ugovoreno jednogodišnje osiguranje i višegodišnje osiguranje koja ističu u razdoblju od 1. studenog 2022. do 1. studenog 2023.  

 

Predlaže se da bez odgode obavijestite svoje osiguravajuće društvo da se osiguranje neće produživati nakon njegovog isteka. Ti odvjetnici će istekom police automatski biti uključeni u kolektivnu policu s početkom pokrića prvi dan nakon prestanka važenja trenutno važećih pojedinačnih polica.

 

  1. b) Odvjetnici koji imaju ugovoreno dugoročno osiguranje do opoziva ili bez navedenog datuma prestanka važenja osiguranja

 

Predlaže se odmah po primitku ovog dopisa bez odgađanja pisanim putem obavijestiti svoje osiguravajuće društvo o trenutnom raskidu ugovora o osiguranju sukladno uvjetima osiguranja. O datumu raskida ti odvjetnici dužni su bez odgode obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru te će automatski biti uključeni u kolektivnu policu s početkom pokrića prvi dan nakon raskida postojeće police.

 

  1. c) Odvjetnici koji imaju ugovoreno višegodišnje osiguranje, a koje ističe nakon 1. studenog 2023.

 

Predlaže se odmah po primitku ovog dopisa poduzeti odgovarajuće radnje prema svom osiguravajućem društvu, sukladno uvjetima osiguranja, a u cilju što ranijeg prestanka osiguranja bez prouzročenja bilo kakvih materijalnih obveza po te odvjetnike. U slučaju takvog prestanka ugovora o osiguranju, ti odvjetnici dužni su odmah obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o datumu raskida, a kako bi automatski bili uključeni u kolektivnu policu s početkom pokrića prvi dan nakon raskida postojeće police. Ukoliko ugovor o osiguranju tih odvjetnika ne prestane na prethodno opisani način, predlaže se bez odgode obavijestiti svoje osiguravajuće društvo da se osiguranje neće produživati nakon njegovog isteka. Ti odvjetnici će istekom police automatski biti uključeni u kolektivnu policu s početkom pokrića prvi dan nakon prestanka važenja trenutno važećih pojedinačnih polica.

Obavještavamo Vas da ćete u slučaju nepoduzimanja predloženih radnji i daljnjeg samostalnog ugovoranja osiguranja od odgovornosti, uz to osiguranje biti uključeni i u kolektivnu policu osiguranja, a samim time i u obvezi plaćanja naknade za osiguranje po predmetnoj kolektivnoj polici.

Posebno se napominje da su sukladno članku 44. stavku 5. Zakona o odvjetništvu kolektivnom policom osiguranja obuhvaćeni samo odvjetnici, a ne i odvjetnička društva pa su se stoga odvjetnička društva osnovana kao društva s ograničenom odgovornošću i nadalje dužna samostalno osigurati od odgovornosti za štetu.

Ljubazno Vas molimo da sve tražene podatke i obavijesti vezano uz kolektivno osiguranje odvjetnika dostavljate na e-mail adresu: police@hok-cba.hr.

S poštovanjem,

Hrvatska odvjetnička komora