Hrvatska odvjetnička komora uputila dopis predsjedniku Vrhovnog suda RH

Hrvatska odvjetnička komora uputila je 18. siječnja 2024. predsjedniku Vrhovnog suda RH Radovanu Dobroniću dopis u kojem traži osiguranje uvjeta za uredno i pravodobno funkcioniranje sudova za vrijeme trajanja najavljenih mjera upozorenja sudaca. Prema priopćenju Udruge hrvatskih sudaca, mjere upozorenja trebale bi trajati od 22. siječnja do 2. veljače 2024. godine.

HOK upozorava da odvjetnici i njihove stranke još uvijek osjećaju posljedice prethodnih mjera upozorenja i štrajka sudskih službenika i namještenika, te od predsjednika Vrhovnog suda traži da se „pravodobno poduzmu radnje koje bi spriječile nastanak štete za stranke i njihove odvjetnike“.

HOK smatra da je potrebno jasno i nedvosmisleno odrediti koji se predmeti smatraju hitnima, te precizno odrediti u kojim su predmetima suci dužni provoditi sudske radnje bez obzira na provođenje mjera upozorenja. „Ne smije se dozvoliti da ocjena hitnosti predmeta ovisi isključivo o diskrecijskoj ocjeni svakog pojedinog suca, već mora biti utemeljena na zakonskim osnovama“, ističe se. HOK također apelira da se u svim sudskim postupcima stranke i njihove punomoćnike pravodobno obavijesti o odgodi ročišta na zakonima propisan način, a ne javnim objavama i putem medija, kao i o terminima novih ročišta koja treba zakazati u najkraćem mogućem roku. Hrvatska odvjetnička komora obavijestit će svoje članove o odgovoru predsjednika Vrhovnog suda RH.