Hrvatski prijevod Vodiča o članku 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava izradio je hrvatski prijevod Vodiča o članku 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (sloboda izražavanja) koji je dostupan na web stranici Hrvatske odvjetničke komore, u rubrici “Praksa relevantna za odvjetništvo”, podrubrika “EU i međunarodna praksa”.