IBA objavila nove smjernice o sukobu interesa u međunarodnoj arbitraži

 Arbitražni odbor organizacije International Bar Association (IBA) objavio je nakon sveobuhvatnog pregleda najnoviju verziju smjernica  u vezi sukoba interesa u međunarodnoj arbitraži: „IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration“. IBA smjernice između ostalog, naglašavaju važnost općih standarda te detaljno opisuju praktičnu primjenu standarda. IBA smjernice kao soft law sad u svojoj najnovijoj verziji,  predstavljaju koristan i učinkovit alat u međunarodnoj arbitraži.

U prilogu smjernice IBA-e.

IBA Guidlines