Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore i Izmjene i dopune Kodeksa odvjetničke etike

Dana 13. srpnja 2022. u “Narodnim novinama” broj 81/2022 objavljene su Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore te Izmjene i dopune Kodeksa odvjetničke etike,  koje je Skupština Hrvatske odvjetničke komore donijela na sjednici održanoj 9. srpnja 2022.

Sukladno odredbi članka 67. Izmjena i dopuna  Statuta Hrvatske odvjetničke komore, odnosno članku 10.  Izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike, navedene izmjene i dopune su stupile na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, odnosno 21. srpnja 2022.