Knowledge Sharing platforma Europskog suda za ljudska prava – sveobuhvatni pristup znanju o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Europski sud za ljudska prava (Europski sud) je 18. listopada 2022. omogućio javni pristup Knowledge Sharing platformi koju je Europski sud do sada koristio isključivo kao internu bazu znanja o primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Konvencija”). Cilj platforme je proširiti znanje o Konvenciji uz HUDOC kao postojeći pretraživač sudske prakse Europskog suda.

Platforma obuhvaća pregled sudske prakse Europskog suda po člancima Konvencije te po relevantnim temama. Isto tako su navedeni i vodiči Europskog suda kojima se detaljno razrađuju pojedini članci Konvencije. Na ovakav način korisnici i to primarno suci i odvjetnici imaju sveobuhvatan pristup sudskoj praksi Europskog suda kao i pripadajućim analizama i vodičima.

Posebno se naglašava kako platforma obuhvaća i prikaz sudske prakse te analize u predmetima od posebnog značaja za odvjetničku službu, kao što su primjerice: pravo okrivljenika na odvjetnika u kaznenim postupcima, locus standi pred Europskim sudom, ograničenje prava na ispitivanje svjedoka, zastupanje djece pred Europskim sudom itd.

Hrvatska odvjetnička komora stoga poziva svoje članove da se upoznaju sa sadržajem platforme radi odgovarajuće primjene standarda Europskog suda u okviru obavljanja odvjetničke službe te što učinkovitijeg zastupanja stranaka pred Europskim sudom.

Platforma je javno dostupna na službenoj stranici Europskog suda putem sljedeće poveznice:  https://ks.echr.coe.int/