Nova naredba predsjednika Vrhovnog suda RH o organizacija rada na sudovima u uvjetima nastavka štrajka

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Radovan Dobronić donio je 18. srpnja 2023. godine naredbu kojom se precizira organizacija rada na sudovima u uvjetima nastavka štrajka sudskih službenika i namještenika.

Naredba se nalazi u prilogu.

Naredba predsjednika VSRH