Nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/2023)

Dana 17. studenoga 2023. u “Narodnim novinama” broj 138/2023 objavljena je Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koju je Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio na sjednici održanoj 14. listopada 2023. godine i na koju je, sukladno čl. 18. Zakona o odvjetništvu, ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica dao  suglasnost, čime su se ostvarili uvjeti za njezinu objavu i stupanje na snagu.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, odnosno 25. studenoga 2023. godine.

Tekst Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika dostupan Vam je na internetskim stranicama Hrvatske odvjetničke komore putem sljedeće poveznice: https://www.hok-cba.hr/wp-content/uploads/2023/11/Tarifa-o-nagrada-i-naknadi-troskova-za-rad-odvjetnika-NN-1382023-od-17.-studenoga-2023.pdf