Novi portal za članove

Hrvatska odvjetnička komora ima novu web stranicu na kojoj je jedna od najvećih promjena portal Moj HOK, namijenjen članovima Hrvatske odvjetničke komore. U privitku se nalazi dokument sa svim potrebnim objašnjenjima i uputama za pristup i korištenje portala Moj HOK.

Moj HOK portal sadrži brojne mogućnosti kod kojih je sada dostupno:

  • slanje raznih tipova zahtjeva prema Komori (zahtjev za promjenom sjedišta, promjenom osobnog podatka te razni drugi zahtjevi..) te pregled statusa obrade poslanih zahtjeva,
  • pristup do elektroničkih materijala za edukacije i predavanja te ostalih materijala (npr. Materijala za sjednice tijela komore),
  • prijava novih polica osiguranja,
  • pregled objavljenih životopisa vježbenika i odvjetnika,
  • pregled tijela komore u kojima je član uključen,
  • pregled foto galerija s događanja na kojima su članovi prisustvovali

U narednom periodu otvarat će se dodatne mogućnosti na Moj HOK portalu, poput:

  • pregled stanja članarina (neplaćenih zaduženja s podacima za plaćanje te kartice plaćanja),
  • izlist imenika i upisnika vezanih uz člana,
  • elektroničke prijave na događanja HOK-a,
  • preuzimanje elektroničkih potvrda

Link: Moj HOK

Dokument: 

Upute za Moj HOK – portal za članove