Novosti koje se odnose na odvjetnike i odvjetnička društva u ZID Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizama donesen je 16. prosinca 2022. godine a objavljen u “Narodnim novinama” br. 151/22.  Taj Zakon donosi novosti koje se odnose na odvjetnike i odvjetnička društva.

U privitku  je letak s najvažnijim novostima koje se odnose na odvjetnike i odvjetničkih društava.

odvjetnici i JB