Obavijest članovima HOK-a vezano uz podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe

Hrvatska odvjetnička komora neće zaprimati zahtjeve za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe putem e-maila ako nisu valjano elektronički potpisani. Da bi elektronički potpis bio izjednačen s vlastoručnim potpisom prema eIDAS EU uredbi 910/2014 mora biti naprednog formata (napredan elektronički potpis) na kvalificiranom potpisnom certifikatu i nalaziti se na kvalificiranom sredstvu za izradu elektroničkih potpisa.

U tu svrhu za potpisivanje možete koristiti:

  1. sustav e-komunikacije
  2. online servis: https://websign.certilia.com/
  3. alat smješten lokalno na računalu:
  4. a) Ako imate Windows operativni sustav i ako izrađujete potpis Adobe alatom, u Adobeu kliknite na Edit – Preferences i Signatures i na „more“ tipku kod „creation and appearance“ te tu umjesto PKCS7 formata izaberite CAdES-Equivalent i kliknite na OK.

b) Ako imate Mac operativni sustav i ako izrađujete potpis Adobe alatom, u Adobeu kliknite na Acrobat Reader -Preferences i pod kategorijama odaberite Signatures i na „more“ tipku kod „creation and appearance“ te tu umjesto PKCS7 formata izaberite CAdES-Equivalent i kliknite na OK.

Adobe će zapamtiti da potpise treba generirati u naprednom formatu,  što je preduvjet za kvalificirani potpis prema eIDAS EU uredbi 910/2014.