Obavijest HOK-a u vezi internetske platforme – online servisa www.e-odvjetnik.hr

Hrvatska odvjetnička komora je 17. siječnja 2024. godine obaviještena da su članovi HOK-a primili mailove s obavijesti o radu internetske platforme  – online servisa  https://www.e-odvjetnik.hr koja odvjetnicima registriranim na navedenoj internetskoj platformi omogućava povezivanja s klijentima te internetske platforme, a radi pružanja pravne pomoći tim klijentima od strane navedenih odvjetnika.

HOK, s obzirom na odgovarajuće odredbe Statua HOK-a, Kodeksa odvjetničke etike i Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika, upozorava članove HOK-a da registracija i poslovna suradnja s internetskom platformom odnosno online servisom servisa  https://www.e-odvjetnik.hr i njoj sličnim internetskim platformama odnosno online servisima predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka zbog učina teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

U prilogu dopis HOK-a upućena svim članovima HOK-a s daljnjim objašnjenjima.

684-2024-6 obavijest članovima HOK – 17.1.24