Obavijest HOK-a u vezi neovlaštenog korištenja loga HOK-a u ponudi za izradu web stranica odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora je 16.  svibnja 2024. godine obaviještena da su članovi HOK-a s email adrese: info@weboteka.info primili email poruku s ponudom za izradu web stranica odvjetnika u kojoj se neovlašteno koristi logo HOK-a.

Hrvatska odvjetnička komora ovim putem obavještava svoje članove da takva ponuda ni na koji način nije povezana s Hrvatskom odvjetničkom komorom te da Hrvatska odvjetnička komora nije dala svoje ovlaštenje za korištenje loga HOK-a u predmetnoj ponudi.

Hrvatska odvjetnička komora pokrenut će odgovarajuće postupke zbog neovlaštenog korištenja loga HOK-a.

Hrvatska odvjetnička komora