Obavijest o postupanju s neaktiviranim zahtjevima za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe

Od 1. ožujka 2022. godine, RA sustav započet će automatsko storniranje zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata koji su stariji od dva mjeseca, a za koje Certilia korisnički račun nije aktiviran.

U slučaju da Certilia korisnički račun nije aktiviran, može se ponovno poslati aktivacijski mail iz pojedinog zahtjeva. U navedenom slučaju obratite se na broj 01/ 6165-207.

Nakon 1. ožujka 2022. godine, RA sustav će onim korisnicima koji nisu više od mjesec dana aktivirali korisnički račun automatski ponoviti slanje e-mail poruke za aktivaciju računa, a nakon dva mjeseca RA sustav će stornirati takve zahtjeve i o tome obavijestiti podnositelje. U tom slučaju stornirani zahtjev može se ponovno obrađivati samo ako nije prošlo više od jedne godine od dana njegova prvog unošenja u sustav za izradu osobnih certifikata.