Obavijest o promjeni adrese Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca

Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru o novoj adresi na koju treba dostavljati pismena.

Od 10. lipnja 2024. godine Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca obavlja poslove na sljedećoj adresi: Ministarstvo financija -Ured za sprječavanje pranja novca. Koturaška ulica 43/IV, 10000 Zagreb.

Od navedenog datuma sva pismena treba dostavljati na novu adresu. Brojevi telefona, telefaksa i adrese elektroničke pošte ostaju nepromijenjeni.